YSABs utvecklingsstrategi är enkel och syftar till att befästa positionen som en ledande leverantör av högkvalitativa konkurrenskraftiga tjänster & lösningar.

Vår satsning har sedan början av 80-talet 
varit att finna rationella arbetsmetoder och 
högkvalitativa ytbeläggningsprodukter för att kunna 
anpassa rätt underhållningssystem till olika förutsätt-
ningar och krav. Vi har erfarenhet av att behandla olika typer av underlag, även vid svåra förhållanden. Vi ytbehandlar stål och betongkonstruktioner.

De viktigaste konventionella systemen finns med i vårt program. Vi använder specialanpassade ytbehandlingssystem vid särskilt krävande situationer som vid 
t ex kemiskt aggressiva industrimiljöer, extrem nötning, dricksvattenanläggningar och väl utvecklade kvalitetsprogram för renovering av putsade byggnader. I vår verksamhet utför vi ytbehandling direkt på arbetsplatser och industrier med portabla enheter i hela Sverige. Under många år har vi utfört uppdrag för bl.a.: vattenkraft, papper- och massaindustrin, statliga verk och många kommuner 
där vi har erhållit goda referenser.

Vår affärsidé

Våra entreprenader i material, målningssystem, produktion och leverans skall uppfattas av våra kunder att vara av jämn kvalitet och pålitlighetsgrad i nivå med konkurrerande företag.
Detta skall placera oss i den översta delen av marknaden kvalitetsmässigt.
All verksamhet skall planeras och utföras så att den står i samklang med både vår fysiska och med vår personals miljö.

 

 
 
 

Kontakta oss!