Ytbehandling i Skandinavien

Sedan starten har vår ledstjärna varit att genom kompetenta och erfarna medarbetare leverera rationella arbetsmetoder och högkvalitativa ytbeläggningsprodukter till våra kunder. De långa kundrelationer som vi byggt upp är ett tecken på detta och vi fortsätter kontinuerligt att utveckla våra relationer till ett mervärde för kunden.

YSABs utvecklingsstrategi är enkel och syftar till att befästa positionen som en ledande leverantör av högkvalitativa konkurrenskraftiga tjänster & lösningar.

Vår satsning har sedan början av 80-talet 
varit att finna rationella arbetsmetoder och 
högkvalitativa ytbeläggningsprodukter för att kunna 
anpassa rätt underhållningssystem till olika förutsätt-
ningar och krav. Vi har erfarenhet av att behandla olika typer av underlag, även vid svåra förhållanden. Vi ytbehandlar stål och betongkonstruktioner.

De viktigaste konventionella systemen finns med i vårt program. Vi använder specialanpassade ytbehandlingssystem vid särskilt krävande situationer som vid 
t ex kemiskt aggressiva industrimiljöer, extrem nötning, dricksvattenanläggningar och väl utvecklade kvalitetsprogram för renovering av putsade byggnader. I vår verksamhet utför vi ytbehandling direkt på arbetsplatser och industrier med portabla enheter i hela Sverige. Under många år har vi utfört uppdrag för bl.a.: vattenkraft, papper- och massaindustrin, statliga verk och många kommuner 
där vi har erhållit goda referenser.

Vår affärsidé

Våra entreprenader i material, målningssystem, produktion och leverans skall uppfattas av våra kunder att vara av jämn kvalitet och pålitlighetsgrad i nivå med konkurrerande företag.
Detta skall placera oss i den översta delen av marknaden kvalitetsmässigt.
All verksamhet skall planeras och utföras så att den står i samklang med både vår fysiska och med vår personals miljö.

 

 
 
 

25

År av erfarenhet

16

Kvalificerade anställda

100

Procent professionalitet

Ett urval av våra tjänster

• Auktoriserad i rostskyddsmålning sedan 1998
• Kolfiberförstärkningar
• Epoxi & Polyuretaninjektering
• Golvbeläggningar & utrymningslinjer
• Renovering balkonger & parkeringsgarage
• Polyurea beläggningar
• Polyurea skumisolering
• Bygg & industriservice

Här nedan kan du överblicka det många tjänster och kunskaper vi tillhandahåller.
Nedan kan du klicka dig vidare till referensbilder från tidigare arbeten.

Renoveringar P-garage

Kolfiberförstärkning

Golvbeläggningar

Injekteringar (epoxi och polyurethan)

Betongrenoveringar

Utrymninglinjer

Impregnering

Byggnadsmålningar

Betongsprutning

Fasader

Rostskyddsmålningar

 

SE BILDGALLERI

Kontakta oss!